Badminton

vysokorychlostní analýza
všech úderů

Chci zpracovat analýzu

Analýza švihu

Vysokorychlostní video je při analýze badmintonu obrovským pomocníkem. Již dávno jsou pryč doby, kdy smeč v badmintonu dosahovala rychlosti maximálně 150 km/h.

V dnešní době moderních nano materiálů a špičkových technologií zasazených do badmintonových raket se rychlost razantně zvýšila, vždyť nejrychlejší naměřená smeč je 493 km/h! Badminton je tak zapsán v Guinessově knize rekordů jako nejrychlejší raketový sport na světě.

Při těchto rychlostech je pro trenéra velmi obtížné, ne-li nemožné, aby byl schopen analyzovat celý badmintonový úder, od zahájení pohybu rakety, zasažení míče až po dotažení úderu.

V tuto chvíli nastupuje vysokorychlostní video a díky 200 snímků za sekundu jsme schopni vidět nejen výše popsané body, ale také pod jakým úhlem přišel míč na raketu, rotaci ramen, předloktí a zápěstí aj. Kromě úderu je nedílnou součástí správný pohyb k míči a od něj, jehož rozbor je součástí analýzy.

Ukázky naší vysokorychlostní analýzy k nahlédnutí zde.


Rozdíl mezi naší a běžnou analýzou

Většina běžných analýz prezentovaných v dnešních mediích, ať už se jedná o webové stránky, časopis, knihy nebo trenérské manuály se prezentuje ve formě tzv. kinogramu. Kinogramem máme na mysli sérii snímků, zachycujících hráče v „důležitých“ fázích daného úderu.

Díky vysokorychlostnímu videu pracujeme v naší analýze ne s 6, ale u jednoho úderu s minimálně 200 snímky. Porovnejte 6 a 200 snímků. Běžná analýza nám díky tomuto omezení dává jen velice limitovaný pohled na hodnocení daného úderu. Vysokorychlostní video nám umožňuje vidět přesně celý uskutečněný pohyb, ne pouze útržkovité snímky, které nás při běžné analýze dokonce nutí hádat, jaké pohyby asi předcházely tomu, než se sledovaný hráč dostal do tohoto snímku, který nám zrovna předkládá běžná analýza.

Např. při použití vysokorychlostního videa není nutná debata, jak zrovna pracovala hráčova ruka a zápěstí v době mezi jednotlivými snímky (např. mezi nápřahem a bodem kontaktu). Nyní vidíme přesně, jak pracovaly po celou tuto dobu přesně na monitoru. Dále jsme schopni běžně zachytit momenty, které pomocí běžného videa byly spíše výjimečnou událostí – košík při kontaktu s raketou (pouze několik tisícin vteřiny).