Právní ujednání

SwingAnalyst není v žádném případě odpovědný za jakákoli zranění, ztráty nebo škody, přímé či následné, vyplývající z použití nabízených produktů a služeb. Před použitím musí uživatel určit vhodnost produktu a služby k zamýšlenému použití a uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost za škodu v souvislosti s nimi.

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy a zákony. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část těchto webových stránek nesmí být kopírována, nebo měněna v jakémkoli formátu, prodána nebo použita jakýmkoliv způsobem, online nebo offline, za žádných okolností bez písemného souhlasu ze SwingAnalyst. Všechny texty, obrázky a další obsah, který je součástí těchto stránek je majetkem SwingAnalyst, pokud není uvedeno jinak. Všechna loga a obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Pokud chcete citovat nebo odkazovat na tyto webové stránky, uveďte název webové stránky ve svém odkazu. Používání této webové stránky třetích stran pro osobní zisk není povoleno.