Mechanika úderů - stolní tenis


Každý jednotlivý úder se skládá z velkého počtu drobných pohybů, přičemž řada těchto pohybů je lidským okem jen velmi těžko rozpoznatelná. Díky záběrům vysokorychlostní kamery budete schopni nahlédnout do jednotlivých fází úderu a zjistit tak, jaká je Vaše pohybová mechanika během nápřahu, kdy přesně dokončíte fázi nápřahu, kdy nastává první pohyb Vaší pálky směrem k míčku, budete moci přesně určit fázi kontaktu pálky s míčkem, v jaké pozici se nacházíte během přenosu energie do míčku, jak vypadá fáze dokončení úderu, jestli správně přenášíte váhu, či jestli Vaše údery na sebe navazují, atd.

Analýzu základní úderové mechaniky provádíme ze záběrů při rozehrávce (F a B z místa) a při základních cvičeních zaměřených na pohyb dopředu-dozadu a na boční pohyb z F do B a opačně. Poslední, nikoli však méně důležitou součástí této analýzy je pak analýza servisu a příjmu.

Nápřah – Analýza forehandu

Nápřah

První pohyb pálky směrem k míčku – Analýza forehandu

První pohyb pálky směrem k míčku

5 snímků před kontaktem pálky s míčkem – Analýza forehandu

5 snímků před kontaktem

Kontakt pálky s míčkem – Analýza forehandu

Kontakt pálky s míčkem

Protažení – Analýza forehandu

Protažení