Mechanika úderů - tenis


Pod pojmem úderová mechanika máme na mysli pohyby lidského těla a rakety v průběhu úderu.

Dozajista už jste slyšel toto tvrzení: Jednodušší mechanika je efektivnější a lepší.

Trenéři to často zdůvodňují tím, že čím je pohyb jednodušší, kratší a kompaktnější, tím je to lepší pro hráče z časového hlediska. V případě pozorování světových hráčů pak jejich mechaniku komentují slovy, že ani jeden pohyb ve svých úderech nemají navíc, v tom pak vidí důvod jejich úspěchu a po svých svěřencích pak chtějí ve většině případů v jejich úderech odstranění pohybů.

Je to ale ta správná cesta ke zlepšení? Pokud by světoví hráči dělali u svých úderů málo jednoduchých pohybů tak by se tenis a další švihové sporty naučil každý za týden nebo třeba za měsíc. Naučili by se přece každý den jeden z mála pohybů světových hráčů a měli by forehand jako oni.

Takto to ale nefunguje a realita potvrzená snímky z vysokorychlostního videa ukazuje, že tito světoví hráči vykonávají u svých úderů desítky pohybů, které jsou organizovány ve velice krátkých časových sekvencích, které lidské oko není schopno postřehnout. Výsledný úder pak vypadá lidským okem velice jednoduše, ale i tito velice talentovaní jedinci k jejich zvládnutí potřebovali několik let intenzivního každodenního několikahodinového tréninku.

Hráči v tenise čelí v průběhu utkání široké škále situací a svou úderovou mechaniku jim musí přizpůsobovat. Abychom zredukovali vysoký počet variant v úderové mechanice, která je v dnešním závodním a výkonnostním tenise nezbytná, soustřeďujeme se na situace, při kterých hráči čelí menšímu počtu herních situací. Pro naši analýzu mechaniky úderů využíváme záběry z rozehrávek popřípadě ze cvičení, kdy hrají hráči své míče ve většině případů přes prostředek kurtu.

Tyto záběry nám umožňují rozpoznat jejich "základní mechaniku" daného úderu.

Z této "základní úderové mechaniky" hráči vycházejí a ta jim umožňuje následné přizpůsobení (směr, trajektorie, rychlost, rotace) do již zmíněné široké škály situací, kterým musí čelit v průběhu zápasu.

Nápřah – Analýza forehandu

Nápřah

První pohyb s raketou ve směru dopředu k míči – Analýza forehandu

První pohyb raketou k míči

10 snímků před kontaktem s míčem – Analýza forehandu

10 snímků před kontaktem s míčem

Kontakt s míčem – Analýza forehandu

Kontakt s míčem

Protažení – Analýza forehandu

Protažení

K této analýze využíváme srozumitelnou a jasně definovanou anatomickou terminologii. Ať už tento pojem zmíníte před lékařem nebo fyzioterapeutem, tak přesně ví, o jaký pohyb se jedná. Každému analyzovanému hráči je pohyb vysvětlen a názorně ukázán. Díky tomu pak hráč ví, jaký pohyb má přesně udělat. Na rozdíl od případů kdy mu trenér na kurtu dává zjednodušené instrukce, které se dají pochopit na několik způsobů (zabal míč, vytoč ruku, vysuň zápěstí atd.)