Měření úhlů - tenis


Některé fáze úderu jsou pro lidské oko příliš rychlé, některé dokonce neviditelné. Bez vysokorychlostního videa tak nejsme schopni zaznamenat, v jakých pozicích se naši hráči nachází. Řada z nich je pro provedení úderů klíčová a má na úder významný vliv.

Víte, pod jakým sklonem je třeba dopravit raketu do bodu kontaktu s míčem pro zvýšení rotace Vašeho úderu? Víte, pod jakým sklonem je optimální mít raketu před tím, než začne Váš švih dopředu ve směru k míči? Slýcháváte na kurtu instrukci: "Dostaň se pod míč?" Víte ale kolik se pod míč dostat nebo alespoň kolik se pod míč dostávají světoví hráči? Na tyto a další otázky Vám dá odpověď naše analýza "měření úhlů". Pro srovnání vždy uvádíme i nějakého ze světových hráčů, popřípadě někoho z předních českých hráčů stejné věkové kategorie ve stejné fázi úderu a měříme stejné veličiny.

SwingAnalyst zastává názor, že mnohdy je lepší jeden obrázek, popřípadě ukázka než tisíc slov. Ke zpracovávání těchto analýz využíváme bohaté grafické nástroje našeho softwaru a snažíme se o co možná nejvýstižnější znázornění daného problému.

YouTube video Měření úhlů
Pozice nehrající paže – servis
Dráha švihu
Pozice hlavy rakety – forehand