STOLNÍ TENIS

vysokorychlostní analýza
všech úderů

Chci zpracovat analýzu

Analýza švihu

Stolní tenis patří mezi nejrychlejší míčové sporty na světě, vlivem technologického pokroku posledních 20 let jsou neustále produkovány nové materiály, které posouvají hranice maximální rychlosti a rotace míčku, styl hry klade vyšší nároky na fyzickou připravenost a taktickou vyspělost hráčů, zkracuje se reakční doba, klíčové okamžiky rozhodují časové intervaly v rozmezí setin až tisícin vteřiny, zkrátka stolní tenis se neustále stává rychlejší hrou, kde čím dál tím více platí přímá úměra mezi časem a výhodnou pozicí, tzn. čím více času „získám (mám)“ než soupeř, tím výhodnější pozice. Jak toho dosáhnout? Pomineme-li taktickou připravenost hráčů, která se již díky technologickému pokroku (dostupná videa zápasů, tréninků, mentální (psychologický) trénink, atd.) stává samozřejmostí na všech výkonnostních úrovních, zbývá nám cesta technicky precizního provedení úderů, tj. dosažení maximální rychlosti pálky, maximální rotace míčku a koordinačního souladu pohybů jednotlivých částí těla.

Každý hráč by si měl uvědomit dvě základní věci, a to sice kde dojde ke kontaktu pálky s míčkem (před tělem, za tělem, vedle těla, tzn. provedení švihu) a pod jakým sklonem pálky a hrající paže (rotace, dotyk místa na ploše míčku). Víte jaký úhel má Vaše pálka při dotyku s míčkem? Chcete zjistit, kde přesně udeříte míček při úderu? Zajímá Vás, jaká je pozice Vašeho těla během jednotlivých fází úderu, či kam směřuje Vaše pohybová energie při doteku s míčkem? Tým SwingAnalyst.cz Vám přináší moderní druh videoanalýzy, kde díky moderním technologickým pomůckám (vysokorychlostní kamera - 240 snímků za vteřinu + profesionální software pro analýzu pohybů) uvidíte jednotlivé fáze Vašeho analyzovaného úderu, tj. základní postavení, vytočení (nápřah), fáze pohybu pálky k míčku, moment doteku pálky s míčkem, protažení (dokončení) úderu, sklon hrající paže (zápěstí, předloktí), sklon pálky, postavení nohou, vytočení kyčlí a trupu, míra rotace, atd. Analýza dále umožňuje paralelní srovnání s nejlepšími světovými hráči, či konkurencí (stejný záběr, stejné fáze úderu).

Maximalizujte efektivitu Vaší hry, analyzujte své údery, analyzujte svůj švih!

Naše videoanalýza nabízí analýzu daných úderů: forehand (drajv, topspin z drajvu a čopu, kontratopspin), backhand (drajv, topspin z drajvu a čopu, blok&half), servis, příjem&hra nad stolem (zásek-krátký, dlouhý, forehand flip, backhand flip-banán, forehand topspin do polodlouhého pinku).

Měření úhlů: pozice horní části těla, pozice a sklon hrající paže (rameno, předloktí, zápěstí), pozice nohou, postavení, sklon pálky ve všech fází úderu, zejména pak při doteku s míčkem.

Srovnání s TOP hráči: paralelní porovnání daného úderu, postavení nohou, pozice ruky a těla s TOP hráči.

Mechanika úderů: analýza základní úderové mechaniky, tzn. údery při rozehrávce a daném cvičení, se zaměřením na pohyb dopředu-dozadu, postavení po servisu, přesun z F do B a opačně.

Ukázky naší vysokorychlostní analýzy k nahlédnutí zde.UKÁZKY A MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY VAŠEHO ŠVIHU

Rozdíl mezi naší a běžnou analýzou

Stolní tenis - analýza

Většina běžných analýz prezentovaných v dnešních mediích, ať už se jedná o webové stránky, časopis, knihy nebo trenérské manuály se prezentuje ve formě tzv. kinogramu. Kinogramem máme na mysli sérii snímků, zachycujících hráče v „důležitých“ fázích daného úderu.

Díky vysokorychlostnímu videu pracujeme v naší analýze ne s 6, ale u jednoho úderu s minimálně 200 snímky. Porovnejte 6 a 200 snímků. Běžná analýza nám díky tomuto omezení dává jen velice limitovaný pohled na hodnocení daného úderu. Vysokorychlostní video nám umožňuje vidět přesně celý uskutečněný pohyb, ne pouze útržkovité snímky, které nás při běžné analýze dokonce nutí hádat, jaké pohyby asi předcházely tomu, než se sledovaný hráč dostal do tohoto snímku, který nám zrovna předkládá běžná analýza.

Např. při použití vysokorychlostního videa není nutná debata, jak zrovna pracovala hráčova ruka a zápěstí v době mezi jednotlivými snímky (např. mezi nápřahem a bodem kontaktu). Nyní vidíme přesně, jak pracovaly po celou tuto dobu přesně na monitoru. Dále jsme schopni běžně zachytit momenty, které pomocí běžného videa byly spíše výjimečnou událostí – míč při kontaktu s pálkou (pouze několik tisícin vteřiny).