TENIS

vysokorychlostní analýza
všech úderů

Chci zpracovat analýzu

Analýza švihu

Bez použití vysokorychlostního videa tak všichni trenéři vidí pouze „A“ – nápřah a „Z“ – protažení daného úderu. Tím co vidí, je dáno pak to, co své svěřence učí. Protože jediné co o úderu vědí je „A a Z“ – „takto se napřáhni“ a úder skonči „tímto způsobem“. A kde je zbytek úderu, kde je „B až Y? Existuje v dnešním tenisovém světě někdo s vědomostmi „B až Y“, kdo je schopen vysvětlit mnohdy velké rozdíly ve výkonnosti jednotlivých hráčů?

Pokud bychom praktikovali tento pohled a tento způsob učení tak všechny forehandy hráčů ATP a ve většině případů i všech elitních juniorů by byly téměř totožné.

Pokud jsou si tedy tak podobné, jak je možné, že Rafael Nadal a Roger Federer jsou schopni vygenerovat u svého forehandu rotaci až 5000 otáček za minutu? Jak je možné, že Nadal hraje své forehandy v průměru 3200 otáček za minutu a hráči jako Sampras hráli svůj forehand v průměru 1700 otáček za minutu. Je to „moderním“ vybavením nebo jejich extrémním držením? Na tyto otázky Vám rádi odpovíme.

Ukázky naší vysokorychlostní analýzy k nahlédnutí zde.


Tito trenéři vidí a tím pádem říkají a učí své svěřence následující:
Běž takto do nápřahu…

SwingAnalyst – Tenis (Analýza švihu)


A pak, skonči takto…

SwingAnalyst – Tenis (Analýza švihu)

Rozdíl mezi naší a běžnou analýzou

Většina běžných analýz prezentovaných v dnešních mediích, ať už se jedná o webové stránky, časopis, knihy nebo trenérské manuály se prezentuje ve formě tzv. kinogramu. Kinogramem máme na mysli sérii snímků, zachycujících hráče v „důležitých“ fázích daného úderu.

Díky vysokorychlostnímu videu pracujeme v naší analýze ne s 6, ale u jednoho úderu s minimálně 200 snímky. Porovnejte 6 a 200 snímků. Běžná analýza nám díky tomuto omezení dává jen velice limitovaný pohled na hodnocení daného úderu. Vysokorychlostní video nám umožňuje vidět přesně celý uskutečněný pohyb, ne pouze útržkovité snímky, které nás při běžné analýze dokonce nutí hádat, jaké pohyby asi předcházely tomu, než se sledovaný hráč dostal do tohoto snímku, který nám zrovna předkládá běžná analýza.

Např. při použití vysokorychlostního videa není nutná debata, jak zrovna pracovala hráčova ruka a zápěstí v době mezi jednotlivými snímky (např. mezi nápřahem a bodem kontaktu). Nyní vidíme přesně, jak pracovaly po celou tuto dobu přesně na monitoru. Dále jsme schopni běžně zachytit momenty, které pomocí běžného videa byly spíše výjimečnou událostí – míč při kontaktu s raketou (3-5 tisícin vteřiny).

Naši úderovou analýzu jsme standardizovali na celkový počet 10 snímků. Počet snímků se tak oproti běžné analýze téměř zdvojnásobil. I když stále věříme, že nejlepší pomůckou je samotné video, na počtu snímků je jasně znatelné rozšíření oproti běžné analýze.

Řada běžných analýz svůj počet snímků již také rozšířila, i tak se ale naprosté většině z nich nepodaří např. zachytit míč při kontaktu s raketou. Navíc záběry těchto analýz s větším počtem snímků jsou snímány z úhlů a pozic, které jsou pro účely analýzy a získání měřitelných informací nepoužitelné.

Videoanalýza

Běžná analýza se skládá
nejčastěji z 5 nebo 6 snímků.

Tenis - vytočení ramen
Vytočení ramen

Prvním snímkem je většinou pozice tzv. „vytočení ramen“ – současného vytočení boků a ramen.

Tenis - konec nápřahu
Konec nápřahu

Druhý snímek zachycuje pozici hráčů přibližně v době, kdy dokončí svůj nápřah.

Tenis - začátek švihu
Začátek švihu

Třetí foto, které je součástí běžných analýz zachycuje pozice hráčů v době, kdy začínají prošvihávat směrem dopředu.

Tenis - kontakt s míčem
Kontakt s míčem

Na čtvrtém snímku jsou hráči zachyceni v oblasti kontaktu s míčem (těsně před, nebo těsně po kontaktu). Ve výjimečných situacích zachytí běžná analýza hráčův kontakt s míčem.

Tenis - protažení úderu
Protažení úderu

Na pátém snímku jsou hráči zobrazeni v běžných analýzách někde v oblasti svého úderového protažení.

Tenis - dokončení švihu
Dokončení švihu

A na šestém snímku končí tato běžná analýza pozicí, kdy hráči svůj analyzovaný úder kompletně odehráli.